You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ochrana osobných údajov

 
 

OCHRANA OSOB. ÚDAJOV

OCHRANA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaním osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti MGKLIKA s.r.o., Vranovska 7, 091 01 Stropkov, IČO 52084566, +421 907 491 881 (ďalej len "Správca"), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby::

meno a priezvisko

adresa

e-mail

telefónne číslo

alternatívne:

firma

DIČ

Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail, firma, IČ, DIČ je nutné spracovať za účelom predaja tovaru. Tieto údaje budú prevádzkovateľom spracované po dobu neurčitú.

Správca je vedený na Úrade pre ochranu osobných údajov pod registračným číslom 00058267.

Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaním osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad  využitím nástrojov , ktoré Vám ponúkame vo Vašom zákazníckom účte alebo zaslaním emailu alebo zaslaním listu na  kontaktné údaje spoločnosti  . Osobné údaje dotknutých osôb sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje dotknutej osoby neodovzdáva predávajúci žiadnej ďalšej osobe s výnimkou externých prepravcov, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v rozsahu potrebnom na dodanie tovaru.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom.

Osobné údaje pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

Poskytovateľ webhostingu  Relaxhosting, Ing. Dalibor Figura, se sídlem Pod Kostelem 515, 735 53 Dolní Lutyně; IČ: 26204967, DIČ7407315113

Dodávatelia webových systémov a aplikácií.

Externých prepravcovi, ktorým sú osobné údaje odovzdávané v rozsahu potrebnom na dodanie tovaru.

Účtovné vedúci účtovníctva pre Správca

Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Vezmite prosím na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

vziať súhlas kedykoľvek späť,

požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,

požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,

vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,

požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,

v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

K tomu  možno využiť nástroje , ktoré nájdete vo Vašom účte